Su kaynaklarından geçen yıl 19,2 milyar metreküp su çekildi

(TÜİK), 2022 yılı su ve atık su istatistiklerini açıkladı.

Su ve Atıksu İstatistiklerine göre, belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar m3 su çekilirken, 2022 yılında ise toplam 19,2 milyar m3 su çekildi.

2022 yılında çekilen suyun yüzde 56,8’i denizden; yüzde 22,1’i yer altı ve yüzde 21,1’i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,2’si tatlı su kaynaklarından temin edildi. Denizden çekilen suyun yüzde 94’ü soğutma amaçlı temin edildi.

2022 yılında tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 80,3’ü belediyeler, yüzde 8,6’sı imalat sanayi işyerleri, yüzde 4,7’si köyler, yüzde 4,9’u maden işletmeleri ile OSB’ler ve yüzde 1,5’i termik santraller tarafından temin edildi.

Alıcı ortamlara 16,4 milyar m3 atıksu deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2022 yılında doğrudan alıcı ortamlara toplam 16,4 milyar m3 atık su deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 76,5’i denizlere, yüzde 19,5’i akarsulara, yüzde 1’i barajlara, yüzde0,8’i foseptiklere, yüzde 0,7’si göl/göletlere, yüzde 0,2’si araziye, yüzde 1,4’ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Denize deşarj edilen atıksuyun yüzde 80,2’si soğutma suyundan oluştu.

2022 yılında toplam atık suyun yüzde 52,4’ü termik santraller, yüzde 31,2’si belediyeler, yüzde 12,9’u imalat sanayi iş yerleri, yüzde 1,7’si OSB’ler, yüzde 1’i maden işletmeleri, yüzde 0,7’si ise köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atık suyun yüzde 79,3’ü arıtıldı

Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 79,3’ü arıtıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 61,6’sını soğutma suları, yüzde 38,4’ünü ise diğer atık sular oluşturdu.

Belediye nüfusunun yüzde 98,8’ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

Toplam 1 391 belediyenin 1 390’ında içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,8 olarak belirlendi.

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,7 milyar m3 su çekildi

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,7 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun yüzde 43’ü barajlardan, yüzde 29,1’i kuyulardan, yüzde 16,5’i kaynaklardan, yüzde 7,7’si akarsulardan ve yüzde 3,7’si göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Belediyeler tarafından suyun yüzde 60,8’i arıtıldı

Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun yüzde 60,8’i arıtıldı. Kaynaklardan çekilen toplam 6,7 milyar m3 suyun 4,1 milyar m3’ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 90,4’üne konvansiyonel, yüzde 9,6’sına gelişmiş, yüzde 0,03’üne ise fiziksel arıtma uygulandı.

Belediye nüfusunun yüzde 92,8’ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Toplam 1.391 belediyenin 1 366’sında kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 92,8 olarak belirlendi.

Belediyeler tarafından 5,4 milyar m3 atıksu deşarj edildi

Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 5,4 milyar m3 atık suyun yüzde 48,6’sı akarsuya, yüzde 38,6’sı denize, yüzde 2,8’i baraja, yüzde 1,9’u göl-gölete, yüzde 0,4’ü araziye ve yüzde 7,7’si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Belediyeler tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 86,1’i arıtıldı. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5,4 milyar m3 atık suyun 4,6 milyar m3’ü atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 52,7’sine gelişmiş, yüzde 25,2’sine biyolojik, yüzde 21,7’sine fiziksel ve yüzde 0,4’üne doğal arıtma uygulandı.

Arıtılan atıksuyun yüzde 1,5’i sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldı.

Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 77,7 olarak belirlendi.

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 229 litre

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 229 litre olarak hesaplandı. Üç büyükşehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 242 litre ve İzmir için 210 litre olduğu tespit edildi.

Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 197 litre

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 197 litre olarak hesaplandı. Üç büyükşehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarının İstanbul için 256 litre, Ankara için 211 litre ve İzmir için 181 litre olduğu tespit edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx