İSO Türkiye İmalat PMI ağustosta 47,4 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Eşik kıymet olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm sayıların dalda güzelleşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına nazaran, temmuzda 46,9 olarak ölçülen manşet PMI, ağustosta 47,4 oldu.

Faaliyet şartları üst üste altıncı ay zayıflamış olmakla birlikte son anket bilgileri imalat dalındaki bozulmanın hafif sürat kestiğine işaret etti. Manşet endeks ile uyumlu olarak üretimdeki yavaşlama temmuza kıyasla daha ölçülü gerçekleşti.

Bununla birlikte güçlü piyasa şartları ve yüksek fiyatlar nedeniyle düşüş ağustosta da sert biçimde devam etti. Yeni siparişlerde ise düşüş ağustos ayında sürat kazandı ve Mayıs 2020’den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Anket iştirakçisi firmalar, talepteki yetersizlik ve fiyatlardaki artışların yanı sıra global iktisattaki zayıflığa dikkati çekti. Buna paralel olarak yeni ihracat siparişleri de yavaşlarken kimi iştirakçiler Avrupa talebinde azalma olduğunu bildirdi.

İstihdamın artmaya devam etmesi ve artış suratının son üç ayın en yüksek seviyesine çıkması, anketin görece müspet gelişmesi oldu. Fiyat baskılarının müşteri talebi ve üretim hacimleri üzerindeki tesirleri sürmekle bir arada, enflasyonun üçüncü çeyrek ortalarında yavaşladığına ait sinyaller devam etti.

Ham husus, nakliye ve güç maliyetlerindeki yüksek seyir, taban fiyattaki artış ve Türk lirasındaki kıymet kaybı üzere faktörler girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki yükselişe katkı yaptı. Bununla birlikte, enflasyon oranları girdi fiyatlarında son 31 ayın, en son eser fiyatlarında ise son 18 ayın en ölçülü seviyelerine geriledi.

Mevcut girdi stoklarının üretim ihtiyaçlarını karşılamaya büyük ölçüde kâfi olması nedeniyle imalatçılar ağustosta girdi alımlarını azalttıklarını bildirdi. Satın alım yapan firmalar ise tedarikçilerin gereç temininde yaşadıkları zorluklara bağlı olarak artan teslimat müddetleriyle müsabakaya devam etti.

Satışlarda görülen yavaşlama, son eser stoklarındaki artış eğiliminin dört aya ulaşmasını sağladı. Stoklardaki artış, Eylül 2015’ten bu yana en yüksek süratte gerçekleşti.

10 DALIN BİRÇOKLARINDA ÜRETİM DÜŞTÜ, İSTİHDAM ARTTI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI, ağustos ayında birçok bölümde güçlü faaliyet şartlarının sürdüğüne işaret etti. Temmuzda olduğu üzere ağustosta da yeni siparişleri artan tek kesim kara ve deniz taşıtları bölümü oldu. Üretim ise bölümlerin birçoklarında düşüş gösterdi.

Son anketin en önemli olumlu göstergesi tekrar istihdam olurken, girdi fiyatları enflasyonundaki genel düşüş firmaların üzerindeki maliyet baskısını kısmen hafifletti.

Ağustos ayında takip edilen 10 dalın dokuzunda yeni siparişler yavaşladı. Bu durumun istisnası son dört ayın üçünde büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları dalı oldu. Yeni siparişlerde en bariz yavaşlama, Mayıs 2020’den bu yana görülen en yüksek oran ile dokuma dalındaydı.

Zayıflık dış talep şartlarında da kendisini gösterirken yeni ihracat siparişlerini artırabilen tek dal besin eserleri oldu. Yeni siparişlerin azalması ile dalların çoğunluğu ağustos ayında üretimini de yavaşlattı.

Temmuz ayı ile kıyaslandığında yalnızca kara ve deniz taşıtları ile makine ve metal eserler bölümlerinde üretim arttı. Dokuma, yeni siparişlere misal biçimde üretimin de en sert biçimde yavaşladığı bölüm oldu.

Üretim ve yeni siparişlerdeki ivme kayıplarına karşın, ağustosta birden fazla bölüm istihdamını artırdı. En güçlü artış kimyasal, plastik ve kauçuk eserleri kesiminde gerçekleşti. Üç bölümde istihdam azalırken bunlar içerisinde en bariz düşüş metalik olmayan mineral eserler imalatında gerçekleşti.

Anket kapsamında takip edilen 10 dalın tamamında girdi maliyeti enflasyonunun gerilemesi, ağustos ayında imalat bölümünü bir ölçüde destekledi. Metalik olmayan mineral eserler girdi fiyatlarındaki en süratli artışı kaydeden kesim olmayı sürdürürken en düşük enflasyon ana metal kesiminde gerçekleşti.

Dokumacılık kesiminde yeni siparişlerin sert bir formda yavaşlamasına bağlı olarak firmalar talebi artırmak gayesiyle son eser fiyatlarındaki artışı çok ölçülü seviyede tuttu. Başka dalların çoğunluğu en son eser fiyatlarında evvelki aya kıyasla daha düşük oranlı artışlar yaptı. Bu durumun tek istisnası makine ve metal eserleri bölümü oldu.

10 dalın tamamı ağustos ayında daha uzun teslimat mühletleri ile karşılaşsa da tedarik zinciri aksamalarında en berbatın geride kaldığına ait sinyaller devam etti. Dokuma firmalarının teslimat müddetlerinde artış çok hudutlu kalırken en bariz bozulma makine ve metal eserlerinde gerçekleşti.

KAYNAK: AA

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.