Hayvanat bahçelerine yeni düzenleme

Alışveriş merkezlerinde bundan bu türlü hayvanat bahçesi ve doğal ömür parkı kurulamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Ömür Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Tarz ve Asılları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla bahse ait bir evvelki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan yönetmeliğe, yabani göğüslü hayvanların geniş alanlarda özgür sirkülasyonuna imkan sağlayan safari park stilinde doğal ömür parklarının kuruluş ve çalışma kaidelerine ait konular da eklendi.

Bu kapsamda, evvelki yönetmelikte hayvan sayısına nazaran ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan cinsleri dikkate alınarak gruplandırmaya gidilerek ruhsat verilmesi karara bağlandı. Böylelikle, sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı.

Yönetmelikle, ruhsatlandırma kümelerine nazaran istihdam edilmesi zarurî işçiyle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat cinsine nazaran, veteriner tabip, su eserleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi zarurî hale geldi.

Gelecek devirde hayvanat bahçeleri ve doğal ömür parkları, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sıhhatini olumsuz tarafta etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi kurumlardan kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen, sıhhat ve afet koşulları bakımından imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulacak. Bu karar, yeni kurulacak hayvanat bahçeleri için geçerli olacak.

Yönetmelikte, hayvanat bahçelerinde ve doğal hayat parklarındaki hayvan cinsleri için gerekli taban alanların Bakanlık tarafından belirlenmesi kararına de yer verildi.

Ayrıca bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine, yeni düzenlemeye nazaran ruhsat almaları için 11 Haziran 2023’e kadar mühlet tanındı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.