Genel Sağlık-İş’ten Kent Hastanesi’ndeki mobbing argümanlarına reaksiyon

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık-İş, Manisa Kent Hastanesi’nde kendi sendikalarına üye sıhhat çalışanlara yönelik yapılan mobing ve baskı savlarını gündeme taşıdı. Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, baskılar sebebiyle 3 sıhhat çalışanının intihar ettiğini tabir ederek, “Baskı ve mobinglere karşı gerekli hukuksal teşebbüslerde bulunarak bu tıp hareketleri cezasız bırakmayacaktır” dedi.

Hükümetin sıhhatte dev yatırım olarak nitelendirdiği Kent Hastanelerinden birisi olan Manisa Kent Hastanesi’nde sendikalı sıhhat çalışanlarına yönelik mobbing ve baskı argümanlarını Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası yaptığı aksiyonla gündeme taşıdı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Lideri Dr. Derya Uğur’un önderliğinde gerçekleştirilen harekette sendikası üyesi sıhhat çalışanları ellerindeki ‘Mobbinge Hayır’, ‘Mobbing Suçtur’ ve ‘Hepimiz Eşitiz’ yazılı dövizlerle yansılarını tabir etti.

“İŞE BAŞLAMA EVRAKLARI ORTASINDA ÜYELİK FORMU İMZALATILIYOR”

Manisa Kent Hastanesi’nin önünde düzenlenen harekette konuşan Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, sıhhatte şiddetin yalnızca fiziki olarak değil, mobbing ve baskıyla da yapıldığı ve Manisa Kent Hastanesi’nde kendi sendikalarına üye sıhhat çalışanlarında bunun yaşandığını tabir etti.

Sendika genel lideri Uğur açıklamasında, Manisa Kent Hastanesi’nde işe başlama evrakı ortasında iktidara yakınlığı ile bilinen bir sendikanın üyelik formu imzalattığını tez ederek şu sözlere yer verdi:

“Sağlık -Sen Şehzadeler Şube Lideri olan Manisa Kent Hastanesi Sıhhat Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, kendi sendikası dışındaki sıhhat çalışanları üzerinde baskı ve mobbing uygulamaktadır. Tıpkı şahıs, tüm ülkede hepimizin gördüğü ve bildiği üzere yeni atanan sıhhat çalışanlarına ‘İstediğiniz yerde ve rahat çalışmak isterseniz Sağlık-Sen’e üye olmanız gerek’ diyerek baskı uygulamakta; işe başlama evrakları ortasında üyelik formu imzalatmaktadır.”

“3 HEMŞİRENİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ, 3 SIHHAT ÇALIŞANI İNTİHAR ETTİ”

Açıklamasında Manisa Kent Hastanesi’ndeki mobing ve baskıları sebebiyle 3 hemşirenin yerini değiştirildiğini ve 3 sıhhat çalışanın da intihan ettiğini argümanını gündeme getiren Dr. Derya Uğur kelamlarına şöyle devam etti:

“Sendikamız Genel Sağlık-İş Manisa Şube İdaresinde misyon alan hemşire arkadaşımız temelsiz tezler ile karşı karşıya bırakılmakta ve vazife yeri sık sık değiştirilmektedir. En son geçtiğimiz Mart ayı içerisinde sendikamız kararıyla yapılan iş bırakma aksiyonuna katıldıkları için Genel Sağlık-İş üyesi 3 hemşire arkadaşımıza kınama ve yer değişikliği cezası verilmiştir. Ömürlerini mesleklerine adayarak 25 yılı aşkın müddettir hemşirelik yapan üyelerimizin mesleksel onurları hiçe sayılmıştır.

Mobbing ve baskı uygulayarak yıldırmaya çalışılan arkadaşlarımızın çalışma huzuru kalmamış, tayin isteme durumuna gelmişlerdir.  Kendi sendikalarına üye sıhhat çalışanları en rahat yerlerde nöbetsiz çalışırken, Genel Sağlık-İş üyesi sıhhat çalışanlarında çalışma huzuru bırakılmamaktadır. Manisa Kent Hastanesi’nde misyonlu 3 sıhhat çalışanının hastane yönetiminin mobbinglerini lisana getiren notlar bırakarak intihar ettiği tabir edilmektedir. Şayet tezler doğruysa yapılanlar ‘vicdan yoksunluğu’ değil de nedir?”

“GEREKLİ HUKUKSAL TEŞEBBÜSLERDE BULUNARAK BU TIP AKSİYONLARI CEZASIZ BIRAKMAYACAKTIR”

Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Uğur açıklamasında son olarak, hastanedeki baskı ve mobbinglere karşı sendikanın gerekli hukuksal teşebbüslerde bulunacağını belirterek kelamlarını şu cümlelerle sonlandırdı:

“Sendikamız üyesi olan ve olmayan sıhhat çalışanları ortasında ikili standart uygulayan, sendikamız üyesi olan sıhhat çalışanlarına baskı uygulayan yönetimciler, bulundukları makamlarda vazifesi berbata kullanmaktadır. Bu ve gibisi aksiyonları icra edenler, karşılarında ebediyen Genel Sağlık-İş’i bulacaklardır. Bundan sonraki süreçte de yeniden üyelerimize karşı, ayrımcılık ve ötekileştirme fikriyle ikili standart uygulayan idarecilerin karşısında olmaya devam edecek, gerekli hukuksal teşebbüslerde bulunarak bu tıp hareketleri cezasız bırakmayacaktır.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.